WYTYCZNE NA CZAS EPIDEMII

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka - dla Rodziców

 

 

Zachęcamy do regularnego sprawdzania mailowych kont grupowych.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie zawiadamiamy, że opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu należy dokonywać przelewem na konto: 21942900042001000189880002

Prosimy o podanie następujących informacji: Imię i nazwisko dziecka, grupa, do której uczęszcza.  

W tytule: Opłata za przedszkole, miesiąc, rok, Godziny ponad podstawę ...zł, Wyżywienie ...zł.

Informacje o kwotach przekazywane są indywidualnie drogą elektroniczną przez wychowawców grup.

Płatności należy dokonywać do 15-ego dnia miesiąca następującego po rozliczeniu (np. za wrzesień w październiku itd…). Od 16-ego będą naliczane odsetki ustawowe.