Zajęcia adaptacyjne pierwszy dzień - Mróweczki

W dniach 30 i 31 sierpnia 2018 roku zorganizowano w naszym przedszkolu dni adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci. Przebiegały one w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Pani dyrektor Agata Hajduk wraz z nauczycielkami przywitała dzieci oraz rodziców miłym słowem i uśmiechem. W salach czekały na nie zabawki, pacynki, gry i maskotki. Wspólnie z rodzicami  dzieci zwiedziły przedszkole, oglądały pomieszczenia, w których będą spędzać czas. Dużo radości przyniosły im zabawy w ogrodzie przedszkolnym pod czujnym okiem rodziców i personelu przedszkola.  Przez dwa kolejne dni nauczycielki prowadziły z dziećmi zajęcia plastyczne oraz liczne zabawy integracyjne, które zbliżyły ich do siebie, pozwoliły pokonać lęk i nieśmiałość. Dyrektor wraz z Gronem Pedagogicznym bardzo dziękują rodzicom za tak liczne przybycie i wspólną zabawę.  Czekamy na Was, Maluszki, trzeciego września!!!