Zajęcia adaptacyjne, dzieci starsze- pierwszy dzień