Już jesteśmy, tęskniliśmy!

Witamy wszystkie dzieci po wakacjach w przedszkolu. Dużo dzieci bardzo tęskniło, ale już jesteśmy gotowi do podjęcia nowych wyzwań. A oto jeden dzień z życia grupy Jeżyki. (A. Nadziałek)