Posadzenie dębu Niepodległości

W piątkowe południe, 19 października 2018 r., odbyła się uroczystość zasadzenia dębu Niepodległości, który otrzymał imię "Józef". Wraz z przybyłymi gośćmi - ks. dr Jerzy Dąbek, Barbara Rożek, Monika Gorazda, przedstawiciel dowódcy sandomierskiej jednostki wojskowej - na plac przedszkolny wyszli pracownicy i dzieci. Każdy miał swój udział w wydarzeniu - pani dyrektor przemawiała, podobnie jak ksiądz proboszcz, dzieci śpiewały, a wszyscy zasypywali małą roślinkę ziemią, aby w chwilę potem ustawić się do pamiątkowego zdjęcia, które już wisi w przedszkolnym holu. A dąb rośnie, podlewany deszczem, i szumi swoimi małymi listkami - na 100 lat Niepodległości i potem - zadanie nr 8. (A. Hajduk)