Zajęcia plastyczne

Uroki "Złotej Polskiej Jesieni" zachęciły nas do wykonania pracy plastycznej "Las jesienią" - pracę wykonywaliśmy w grupach, powstały piękne przestrzenne makiety w kolorach jesieni… Oby jak najdłużej było tak słonecznie i kolorowo… (D. Skowron)