Narodowe czytanie prozy i poezji polskiej z żołnierzami

Dziś odwiedzili nas żołnierze z Jednostki Wojskowej w Sandomierzu. Włączając się w obchody 100-lecia Niepodległości Polski, wspólnie zorganizowaliśmy czytanie polskiej prozy i poezji. Ponadto żołnierze zaprezentowali dzieciom mundur, hełm i maski przeciwgazowe. Dzieci otrzymały biało-czerwone chorągiewki i kotyliony. – zadanie 18  (D. Łatka)