Jesteśmy małymi Polakami

Z okazji Święta Ńiepodległości w grupie Krasnoludków realizowane były zajęcia z zakresu wychowania patiotycznego. W trakcie zajęć dzieci dowiedziały się, co oznacza bycie patriotą, utrwaliły symbole narodowe, nauczyły się śpiewać hymn Polski, poznały niektóre lagendy i ciekawe wydarzenia z historii naszej ojczyzny oraz wykonywały prace plastyczne o tematyce patriotycznej. (A. Bokwa)