Misie na Poczcie

W środę, 09.10.2013 r., grupa „MISIE” była na wycieczce w Urzędzie Pocztowym. Dzieci zobaczyły, jak pracują pocztowcy, złożyły  im życzenia i wręczyły kwiaty z okazji Światowego Dnia Poczty i Dnia Znaczka Pocztowego.