Jan Paweł II - pamiętamy!

W rocznicę wyboru na papieża Karola Wojtyły najstarsze przedszkolaki uczciły pamięć tego wielkiego Polaka. Wspólnie udaliśmy się do Katedry, gdzie w 1999 roku był bł. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Ojczyzny. Dzieci zapaliły znicze przy tablicy pamiątkowej i wspólnie pomodliliśmy się.