Dziecięcy Przegląd Polskich Kolęd i Pastorałek

„Szła kolęda w noc zimową…” – pod takim tytułem odbył się 24 stycznia, zainicjowany przez nasze przedszkole, I Dziecięcy Przegląd Polskich Kolęd i Pastorałek. Do współpracy zaprosiliśmy sąsiadującą z nami Szkołę Podstawową nr 2 oraz Parafię św. Józefa w Sandomierzu. Patronatem honorowym przegląd objęli Świętokrzyski Kurator Oświaty, Burmistrz Miasta Sandomierza, Biskup Sandomierski, zaś patronatem medialnym Gość Niedzielny i Radio Kielce.
Na tle pięknej dekoracji z żywą szopką odbyły się występy pełne muzyki, śpiewu, inscenizacji a nawet tańca. Uczestnikami przeglądu były dzieci pięcio- i sześcioletnie z przedszkoli sandomierskich oraz grupy zerowe ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 4. Każda grupa zaprezentowała jedna kolędę lub pastorałkę. Przedszkolaki ubrane w stroje jasełkowe z atrybutami kolędniczymi zachwyciły zebranych gości. Wiceburmistrz Ewa Kondek, przewodniczący Rady Miasta Marceli Czerwiński, radni oraz przedstawiciele wojska, policji, Biblioteki Miejskiej, duchowieństwa oraz lokalnych mediów długo oklaskiwali małych wykonawców.
Wszystkie dzieci zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami, książkami i słodyczami. Koniec uroczystości zwieńczyło wspólne zaśpiewanie kolędy „Przybieżeli do Betlejem”, która to kolęda zgodnie z informacją podaną w „Sandomierska Strefa” nr 12/2013 została napisana w XVII w przez poetę Jana Żabczyca prawdopodobnie w Sandomierzu.
Pani Burmistrz wraz z proboszczem parafii ks. Jerzym Dąbkiem nie kryli zachwytu i gratulując pomysłu wyrazili nadzieję, iż odbędą się następne edycje przeglądu.