Opowieść ruchowa "Podróż" u Zajaczków

Dzieci chętnie pełnią różne role, a ich wyobraźnia pozwala stać się tym, czym tylko zapragną. Przeprowadzona w najstarszej grupie opowieść ruchowa pt.„Podróż” miała na celu ćwiczenie dużych grup mięśniowych, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej.