Jak Zajączki podziwiały galerie artystyczne

W dniu 26 marca dzieci uczęszczające na "Kółko plastyczne" wybrały się na wycieczkę do Cepelii oraz Galerii Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Tratwa" znajdującej się na ulicy Opatowskiej w Sandomierzu. Oglądały tam wystawę wielkanocną, zapoznły się ze sztuką ludową wykonaną z drewna, słomy, wikliny, gliny, szkła i skóry. Poznały sposoby zdobienia jaj, oglądały świąteczne stroiki oraz palmy wykonane przez twórców ludowych i osoby niepełnosprawne.
Dzieci z dużym zainteresowaniem oglądały ludowe arcydzieła.Wracając z wycieczki mogły również podziwić jeden z zabytków Sandomierza - Bramę Opatowską.