Kocham Mamę i Tatę - zajęcie otwarte dla Rodziców u Misiów

21 maja odbyło się zajęcie otwarte dla Rodziców w grupie „MISIE”  z zakresu rozwijania mowy i myślenia, podsumowujące wiedzę dzieci .
Celem było: aktywizowanie dzieci do logicznego myślenia i twórczego działania,analiza i synteza słuchowa wyrazów. Dzieci wykonywały ćwiczenia w przeliczaniu oraz posługiwaniu się liczebnikami porządkowymi. Wypowiadały się na temat. roli mamy i taty w życiu dziecka . Budzenie uczucia miłości, szacunku i wdzięczności dla Rodziców.
  Wszystkim Gościom bardzo dziękujemy za przybycie.