Słoneczka na wiejskim podwórku

12 czerwca w grupie SŁONECZEK odbyły się zajęcia otwarte z Rodzicami z zakresu rozwijania mowy i myślenia. Tematem zajęcia były "Zwierzęta z wiejskiego podwórka", a celem było nazywanie i rozpoznawanie zwierząt hodowlanych oraz poznanie ciekawostek z nimi związanych. Magiczne pudełko i zagadki słuchowe były momentem zaciekawienia a zarazem nawiązaniem do tematu. Historia smutnego kurczątka wzruszyła wszystkich i wpłynęła na emocje dzieci, co w późniejszym czasie było odzwierciedleniem w zabawie pantomimicznej z określonymi rolami dzieci: kury, kurcząt, lisów i gospodarza. Atrakcyjną okazała się zabawa na dywanikach, gdzie dzieci układały rodziny zwierząt dokonując podziału na osobniki dorosłe i młode, stosując właściwe nazewnictwo. Nie brakowało przy tym liczenia. Przy stolikach nastapiło składanie obrazka z części z czym dzieci poradziły sobie doskonale. Było przy tym dużo śpiewu, tańca i muzyki. Rodzice nie tylko uczestniczyli jako obserwatorzy, ale czynnie włączyli się w przebieg zabaw co wyraźnie widać na zdjęciach. Humor i uśmiech dopisywał wszystkim. I o to właśnie chodziło, by nikomu się nie nudziło.