Moje miejsce w świecie mediów

Świat dziecka to obecnie w dużej mierze świat mediów, z których najważniejszymi są: telewizja oraz podłączony do internetu komputer. Telewizja jest szczególnie silnie związana z życiem rodziny. Staje się najpopularniejszym środkiem przekazu informacji, wiedzy, rozrywki i uczestnictwa w kulturze. Towarzyszy członkom rodziny w dni powszednie i świąteczne, wypełniając nie tylko czas wolny, ale także czas różnych zajęć domowych.
16 czerwca rozstrzygnięto konkurs profilaktyczny "Moje miejsce w świecie mediów". Jego celem było uświadomienie zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania z komputera, internetu, telefonu komórkowego i innych mediów cyfrowych. W konkursie brały udział z naszego przedszkola grupy: „Zajączki” i „Misie”. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodki poczęstunek. A Kasia, Ewa i Franek z grupy „Misie” otrzymali wyróżnienie oraz super nagrodę.