Małe spotkania z wielką nauką

Program autorski „Małe spotkania z wielką nauką” został opracowany zgodnie z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017 i jest skierowany do dzieci 5-6 letnich. Zachęca „małych badaczy” do obserwowania, eksperymentowania, doświadczania i formułowania wniosków. W trakcie jego realizacji dziecko nauczy się korzystać z różnych źródeł wiedzy: literatura, filmy, doświadczenia, warsztaty, spotkania z naukowcami, wycieczki, spacery w zakresie świata biologii, chemii, fizyki. Świat nauki będzie dostępny i poznawalny.

Program opracowany przez A. Hajduk i J. Sieradzką.