100 lat niepodległej Polski

Z okazji setnej rocznicy odzyskania prze Polskę niepodległości opracowaliśmy w naszym przedszkolu projekt „100 lat Niepodległej Polski”.
Cele projektu:
•    Propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich.
•    Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat historii naszego kraju.
•    Budzenie dumy narodowej i miłości do Ojczyzny.
•    Budowanie szacunku dla symboli narodowych.
•    Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej.
•    Uświadomienie znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka i narodu.
•    Rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych dzieci.
•    Rozwijanie umiejętności wypowiedzi.
•    Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i komunikowania się.
•    Integracja społeczności przedszkolnej i lokalnej.

Podejmowane różne działania, w które będą włączeni rodzice, dzieci, nauczyciele oraz zaprzyjaźnione instytucje pozwolą nam w wieloraki sposób upamiętnić, przeżyć, a w szczególności uczcić tę wielka dla Polski rocznicę.