Czytam sylabami

Program „Czytam sylabami” został opracowany na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym. Po wielu latach praktyk i obserwacji okazuje się, że czytanie sylabami jest dużo łatwiejsze niż popularne głoskowanie. Metoda symultaniczno-sekwencyjna, zwana też metodą krakowską,  stworzona przez prof. Jagodę Cieszyńską pokazuje sylabę jako najmniejszą jednostkę percepcyjną. Dziecko zanim zacznie mówić porozumiewa się sylabami. Od samego początku sylaba jest to dla niego czymś naturalnym, dlatego nauka sylabami nie jest abstrakcją, ale naturalną konsekwencją rozwoju. Nauka czytania metodą sylabową daje dziecku poczucie sukcesu, że: „ ja czytam”, „ja potrafię”, „ ja wiem”. Taka motywacja jest motorem napędowym dla dziecka, które jest ciekawe świata, chce go poznawać a umiejętność czytania daje mu niemal nieograniczone możliwości.
Program „Czytam sylabami” jest zgodny z obowiązującą podstawą programową, a jego celem jest nauka czytania i pisania poprzez rozwój spostrzegawczości wzrokowej i percepcji słuchowej.