Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/21:


  • Agnieszka Przyłucka - przewodnicząca
  • Anna Żmuda - sekretarz
  • Ilona Niewiadomska - skarbnik

 

Komisja Rewizyjna:

  • Angelika Stylska
  • Katarzyna Wałcerz