Rozwój mowy - ćwiczenia wspierające

Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne

Warunkiem  prawidłowego  wymawiania  wszystkich  głosek  jest  m.in.  sprawne  działanie narządów mowy. Realizacja każdej głoski wymaga innego układu artykulacyjnego i innej pracy mięśni. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych mają na celu wypracowanie zręcznych i celowych ruchów języka, warg i podniebienia.

 

Ćwiczenia języka

 • kierowanie języka do brody i nosa
 • kierowanie języka do kącików ust
 • rozpłaszczanie języka - „łopata”
 • unoszenie języka do podniebienia
 • oblizywanie warg ruchem okrężnym
 • wysuwanie i chowanie języka w głąb jamy ustnej
 • „klaskanie” językiem
 • ruch okrężny języka po zębach (po powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej)
 • wypychanie językiem policzków
 • „liczenie” górnych zębów
 • wysunąć  język skierowany możliwie jak najbardziej w prawą  stronę, a następnie przesunąć go w linii poziomej w stroną przeciwną, starając się, aby – podczas zmiany położenia - był jak najdalej wysunięty na zewnątrz
 • dotykanie czubkiem języka na zmianę dolnych i górnych zębów przy silnie opuszczonej dolnej szczęce
 • wysuwanie języka mimo zbliżonych szczęk; język siłą przeciska się między nimi
 • przesuwanie grzbietu języka tak, aby ocierał się o górne zęby, podczas gdy czubek języka przyciśnięty jest do wewnętrznej strony dolnych siekaczy
 • przesuwanie czubka języka od zębów po podniebieniu jak najdalej w głąb jamy ustnej
 • przyciskanie  mocno  języka  do  zębów i cofanie go, silnie trąc nim o dziąsła i podniebienie
 • przyciskanie całego grzbietu języka do dziąseł i podniebienia i starać się utrzymać go w tej pozycji w czasie opuszczania i podnoszenia dolnej szczęki
 • robienie „rurki” z wysuniętego języka. Wargi, ściągając się i zaokrąglając, unoszą boki języka. Przy trudnościach  można pomóc sobie palcami
 • unoszenie czubka języka do wałka dziąsłowego i mocno dmuchać
 • dotykanie czubkiem języka na zmianę do górnych zębów, a następnie do górnej wargi; dolna szczęka powinna być opuszczona

 

 

Ćwiczenia warg

 • zaciskanie warg
 • nakładanie wargi górnej na dolną
 • nakładanie wargi dolnej na górną
 • przesuwanie kącików ust: w lewo, w prawo
 • stulanie warg w „dzióbek” i rozciąganie („uśmiech”)
 • układanie warg w „ryjek”
 • „warczenie motoru” - wibracja warg
 • przepychanie  powietrza wewnątrz jamy ustnej; nabrać powietrza pod wargę górną, potem pod dolną
 • cmokanie
 • utrzymywanie między ustami ołówek
 • dmuchanie na watkę lub kulkę papieru
 • przytrzymywanie wargami kartkę papieru, którą logopeda nauczyciel usiłuje wyciągnąć
 • zamykanie zębów i rozciąganie warg, aby zęby były widoczne. Powtórzyć ten ruch kilka razy
 • przy rozchylonych szczękach wciągać wargi do środka jamy ustnej
 • cofanie kącików warg a następnie opuszczanie i unoszenie dolnej szczęki
 • wydmuchiwanie bańki mydlane przez słomkę
 • wykonywanie ruchów żucia; uczestniczą w nich: dolna szczęka, wargi i policzki

 

 

Ćwiczenia oddechowe

 • puszczanie baniek mydlanych
 • zdmuchiwanie kawałka papieru z gładkiej powierzchni
 • dmuchanie kulki waty na zawieszonej nitce
 • chłodzenie gorącej zupy na talerzu (ręce ułożone na kształt głębokiego talerza) - dmuchanie ciągłym strumieniem
 • odtajanie zamarzniętej szyby-chuchanie (długie); chuchanie na ręce bo zamarzły
 • lokomotywa oddaje nadmiar pary: fff lub szszsz
 • wypuszczanie powietrza balonika, piłki, dętki (długie ssss)
 • pociąg stoi na stacji gotowy do odjazdu. Lokomotywa sapie - dziecko naśladuje sapanie lokomotywy: pach, pach lub pf, pf, pf. Pociąg powoli rusza i jedzie coraz szybciej - dziecko naśladuje cz – cz – cz (na jednym wydechu).


Opracowała:
dr Monika Kozera-Wierzchoś