Ćwiczyć każdy może

Ogólnopolska Akcja MEN "Ćwiczyć każdy może"

Nasze przedszkole włączyło się do Ogólnopolskiej Akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.
Zgodnie z regulaminem Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł "Przedszkole w Ruchu" przedszkolom, które podejmują działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:
Ruch w przedszkolu
1.wychowanie fizyczne - zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego (obszar 1)
3.edukacja zdrowotna (obszar 3)
4.kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli (obszar nr 4)

Ruch poza przedszkolem
6.zajęcia zorganizowane (obszar 6)
7.zajęcia niezorganizowane (obszar 7)
8.aktywność z udziałem rodziny (obszar 8)

Nasze przedszkole podejmuje następujące działania na rzecz aktywności fizycznej i promowania zdrowego stylu życia:

  • Organizujemy ciekawe i atrakcyjne zabawy i zajęcia ruchowe.
  • Prowadzimy zajęcia promujące zdrowie i bezpieczeństwo.
  • Organizujemy imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny dzieci.
  • Aktywnie współpracujemy z Biblioteka Miejską oddział dla dzieci.
  • Uczestniczymy w cyklu akcji prozdrowotnych "Akademia Zdrowego Przedszkolaka", ogólnopolskim programie edukacji zdrowotnej "Akademia Aquafresh", we współpracy z PSSE realizujemy program edukacyjny "Czyste powietrze wokół nas".
  • Doskonalimy swoje umiejętności poprzez aktywny udział nauczycieli w szkoleniach.