Program wychowawczy

„W wychowaniu chodzi o to,
ażeby człowiek
stawał się coraz bardziej człowiekiem [...],
umiał być bardziej nie tylko z drugim,
ale i dla drugich”                    
JAN PAWEŁ II (1980)

Program wychowawczy naszego przedszkola, to program autorski, który ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców i środowiska oraz pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych. Ma on za zadanie określać, jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do naszego wychowanka, jego rodzica, jakie zasady postępowania czy zachowania są pożądane, aby dziecko umiało funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami społecznymi. Nam, społeczności wychowującej przedszkolaków oraz rodzicom, wydają się one ważne i potrzebne w procesie wychowania naszych dzieci.
 
Program obejmuje funkcjonowanie dziecka w grupie, rodzinie i społeczeństwie w zakresie takich dziedzin jak:
- kultura bycia
- współżycie w grupie rówieśniczej (wspólnocie)
- cudza własność
- prawa dzieci
- ład porządek i estetyka otoczenia
- rodzina
- ojczyzna
 
Cel główny programu to - kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie, rodzinie, społeczeństwie w oparciu o obiektywne normy postępowania.

Program - opracowany przez Danutę Łatkę i Bernardę Branię - jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, wydaną przez MEN dnia 24 lutego 2017 r.