Program zajęć kulinarnych

PROGRAM ZAJĘĆ KULINARNYCH Smaki, kolory zapachy… przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym: 3-, 4-, 5- i 6-latków. Prowadzenie zajęć kulinarnych zaproponowano w porozumieniu z rodzicami. Udział w zajęciach, umożliwia zdobycie takich doświadczeń jak np. odczucie rosnącego ciepła w pomieszczeniu, wydobywających się zapachów, konieczność poczekania, zanim potrawa będzie gotowa. Fakt uczestnictwa w zajęciach kulinarnych, mieszania czy dotykania produktów, które mogą być zimne albo np. lepkie i które przeistaczają się później w coś ciepłego, o przyjemnym zapachu może wpływać na stosunek do spożywania posiłków, powoduje zwiększenie apetytu, a potrawy których dzieci wcześniej nie jadły są zjadane bez przykrości. Ponadto dzieci poznają sposoby dekorowania zarówno przygotowywanych posiłków jak i stołu, na którym owe potrawy zostają podane. Na zajęcia zapraszani są "Ciekawi ludzie", którzy mogą podzielić się z dziećmi swoimi doświadczeniami kulinarnymi. Dzieci poznają również nowoczesne urządzenia ułatwiające pracę w kuchni oczywiście pod nadzorem dorosłych. Wszystkie zajęcia poprzedzone są pogadanką na temat higieny przygotowania i spożywania posiłków, kulturalnego zachowania się przy stole oraz bezpieczeństwa przy "kuchcikowaniu".
Trzeba pamiętać, że w tych zajęciach nie chodzi tylko o to, by wpoić dzieciom praktyczne wiadomości z zakresu gotowania. Bardziej istotne jest odkrywanie różnych zjawisk i współzależności występujących w życiu w codziennych czynnościach oraz kształtowanie u dzieci odpowiedzialności i samodzielności.
 
Założenia programu opierają się na podstawie programowej wychowania przedszkolnego z dnia 17 lutego 2017 r. Program zawiera w sobie treści z zakresu samoobsługi, komunikacji, uspołecznienia i techniki