11 Listopada

„Polska to wszystko
co sercu drogie,
dlatego drogie bo
<<swoje>>”

L. Staff

Rozwijamy postawę patriotyczną i kształtujemy poczucie tożsamości narodowej.

Cele: rozwijanie zainteresowań miejscowością i regionem

- poznawanie wybranych fragmentów rzeczywistości społecznej i kulturalnej
- rozbudzanie naturalnej wrażliwości dziecka poprzez edukację regionalną
- przybliżanie historii i tradycji regionu i kraju
- poszanowanie symboli narodowych (godło, flaga, hymn narodowy)

Wychowanie patriotyczne od lat stanowi integralną część procesu wychowawczo-dydaktycznego naszego przedszkola. Postawę patriotyczną kształtujemy już od najmłodszych grup, które poznają swoją ulicę, swoje miasto, udekorowane z okazji ważnych świąt państwowych flagami, godłem narodowym. Dla dzieci staje się jasne, że mieszkamy na tym samym terenie, mówimy po polsku, łączy nas symbol – Orzeł Biały, biało – czerwona flaga i hymn narodowy. Starszaki rozpoznają herby miast, legendy, zapoznają się z niektórymi wydarzeniami historycznymi i aktualnymi. Poznają sławnych Polaków uczą się okazywać szacunek i dumę z ich osiągnięć. Kultywują tradycje ludowe i regionalne związane z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy.

Tradycją naszego przedszkola są uroczyste obchody Święta Niepodległości 11 listopada. W organizację uroczystości włączeni są Rodzice, Dziadkowie, najstarsze przedszkolaki przygotowują montaż słowno-muzyczny o charakterze patriotycznym. Dzieci wykonują prace plastyczne na wystawę z okazji Dnia Niepodległości, a na terenie przedszkola przy pomocy Jednostki Wojskowej organizowana  jest wystawa akcesoriów wojskowych, zwiedzamy także Jednostkę Wojskową, oddajemy hołd pamięci poległym żołnierzom. Występy przedszkolaków to lokalne święto, organizowane w Domu Katolickim, w którym gośćmi honorowymi są kombatanci, uczestniczą w nim także  przedstawiciele władz samorządowych, instytucji państwowych i kościelnych, lokalnych mediów oraz licznie zebrani Rodzice i Dziadkowie. To wielkie patriotyczne święto naszej „małej Ojczyzny”, które integruje ze sobą różne środowiska i pokolenia. Łączy historię z teraźniejszością i wspólnie każe się zastanowić nad przyszłością Polski i Polaków.