Program adaptacyjny

Program adapacyjny "Wsparcie na starcie" powstał z myślą o najmłodszych dzieciach przekraczających próg przedszkola. Cel główny tego programu to "tworzenie dzieciom warunków do łatwej adaptacji w przedszkolu". Analizując okres wstępnej adaptacji dziecka nowo przyjętego do przedszkola na przełomie kilku lat wstecz można stwierdzić, iż u wielu dzieci ten czas jest okresem trudnym do przejścia, zarówno dla dziecka jak i jego rodziców. Może być źródłem wielu przykrych doznań emocjonalnych, co w efekcie utrudnia przystosowanie się dziecka do przedszkola. Dla dziecka 3-, 4-letniego moment pójścia do przedszkola to istotny przełom, który odbija się na jego dalszym życiu. Gdy ten kilkulatek adaptuje się do roli przedszkolaka dobrze było by aby tak poważna zmiana w jego życiu dokonywała się w sposób łagodny i wynikała z reguł i potrzeby natury.

 

Cele szczegółowe programu :

 • wzmacnianie więzi  uczuciowej ze środowiskiem przedszkolnym (nauczycielami, rówieśnikami)
 • zmniejszenie u dzieci trudnych napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach z przedszkolem
 • motywowanie dzieci do podejmowanie działań i zachowań sprzyjających w integrowaniu się z przedszkolem
 • nawiązanie bliskiego, serdecznego kontaktu w relacjach: nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic,
 • nabywanie prze dziecko poczucia własnej wartości,
 • motywowanie rodziców oraz pracowników przedszkola do zapewnienia optymalnych warunków do łatwej adaptacji,
 • zapoznanie rodziców z bazą i zasobami przedszkola , jego organizacją pracy,
 • integracja rodziców z przedszkolem w calu ułatwienia lepszej współpracy,
 • poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola,
 • pedagogizacja rodziców w zakresie zaspokajania potrzeb dziecka jako warunku prawidłowego jego rozwoju.

             
Osiągnięcie celu głównego wiąże się z uzyskaniem określonych korzyści dla wszystkich stron procesu.

Korzyści dla dzieci:

 • szybkie przystosowanie się do nowego środowiska
 • poznanie pracowników i pomieszczeń przedszkola
 • uczestniczenie w nowych sytuacjach
 • przezwyciężenie lęku i obaw przed zmianą środowiska
 • ukształtowanie sobie pozytywnego wizerunku przedszkola
 • kojarzenie pobytu przedszkola z radosnym działaniem, ciekawą i wesołą zabawą


Korzyści dla rodziców:

 • poznanie pracowników, warunków i bazy przedszkola
 • poznanie wymagań stawianych dzieciom przez przedszkole
 • zdobycie zaufania do pracowników przedszkola
 • przezwyciężenie obaw przed zmianą środowiska swojego dziecka
 • możliwość obserwacji zachowań dziecka na tle rówieśników
 • zrozumienie znaczenia samoobsługi i samodzielności dziecka jako warunków lepszej adaptacji w środowisku przedszkolnym
 • nawiązywanie aktywnej współpracy z przedszkolem

 

Korzyści dla nauczyciela:

 • lepsze poznanie dzieci
 • poznanie środowiska domowego dzieci
 • planowanie pracy w oparciu o obserwację zachowań dziecka
 • poznanie oczekiwań rodziców w stosunku do przedszkola

 

Program został opracowany przez B. Branię i A. Nadziałek, a jego założenia i cele zą zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.