Obszar nr 3

Napisanie dwóch scenariuszy zajęć dotyczących roli aktywności ruchowej w życiu, wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na aktywnych zajęciach wychowania przedszkolnego.

Bardzo ważne miejsce w naszym przedszkolu zajmuje edukacja zdrowotna. Edukacja rozumiana jako wdrażanie do szeroko rozumianego zdrowego trybu życia, kształtowania postawy prozdrowotnej, rozwijania sprawności fizycznej. Poruszamy problematykę wpływu aktywności ruchowej na zdrowie i dobre samopoczucie organizmu ludzkiego. Propagujemy aktywny tryb życia, wypoczynek na łonie natury. Uświadamiamy rolę ruchu dla zdrowia szczególnie na świeżym powietrzu. Podkreślamy, iż aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu jest korzystny dla całego organizmu, hartuje go i wzmacnia odporność na choroby. Przykładem tej tematyki są zajęcia dydaktyczne, które poprzez aktywny udział dzieci w proponowanych zabawach i ćwiczeniach zachęcały do różnych form spędzania wolnego czasu z korzyścią dla zdrowia.

Scenariusz nr 1 - Przeprowadzone w grupie 3-4 latków zajęcie dydaktyczne o tematyce "Ruch to zdrowie - zabawy i ćwiczenia z czterema porami roku" miało na celu przyzwyczajać dzieci do zdrowego trybu życia, aktywności ruchowej, zachęcać do podejmowania spontanicznych zabaw ruchowych a jednocześnie ukazywało jak ważny wpływ ma ruch i ćwiczenia nie tylko na zdrowie ale i na kształtowanie sprawności, zręczności, koordynacji ruchowej i prawidłową postawę ciała.

Ruch w zabawach może towarzyszyć dziecku przez wszystkie pory roku. Uczestnictwo w tym zajęciu umożliwiło dzieciom poznać możliwość wykorzystania różnorodnego sprzętu, akcesoriów sportowych typu: laski gimnastyczne, woreczki, szarfy, piłki, tunel, ławeczkę, pachołki, obręcze oraz nietypowy przybór do ruchu- chusty. Dodatkowym i zarazem akrakcyjnym bodźcem podczas zabaw ruchowych okazała się muzyka, która stwarzała warunki do przyjemnej zabawy ruchowej dzieci .Poprowadzone zabawy zyskały uznanie i zainteresowanie wśród uczestniczących, co dało się zauważyć w aktywnym ich  udziale w przebiegu zajęcia.
Oprócz proponowanych zabaw i ćwiczeń w zajęciu swoje miejsce miała również rozmowa na temat sportów uprawianych w poszczególnych porach roku, prezentacja tych sportów i zabaw w formie ilustracji jak również składanie obrazka z części przedstawiającego przybór do zabaw - piłkę.Integracja różnych treści edukacyjnych pozwoliła na pełną realizację zamierzonych celów. zobacz zdjęcia!

Scenariusz nr 2 - Przeprowadzone w grupie 5-latków zajęcie dydaktyczne o tematyce "Aktywny wypoczynek" miało na celu zwrócenie uwagi dzieci jak ważny jest aktywny wypoczynek, uprawianie sportu, uświadomienie jego związku ze zdrowiem człowieka, czy to przedszkolaka, czy osoby dorosłej. Podczas zajęć dzieci utrwaliły również zasady bezpiecznego i aktywnego wypoczynku spędzanego wspólnie z rodziną. Wszystkie dzieci chętnie brały udział w zabawach proponowanych przez nauczyciela: w rozwiązywaniu zagadek słownych, chętnie przedstawiały poprzez pantomimę swoje ulubione dyscypliny, brały udział w zabawie ruchowej „Jadą rowery”, podczas której wykazały się wiedzą jak należy przygotować się do wycieczki rowerowej i umiejętnie przedstawiły ruchem wszystkie czynności, wykazały się umiejętnościami współpracy w grupie podczas tworzenia plakatu, cierpliwie czekały na swoją kolej, aby się wypowiedzieć. zobacz zdjęcia!
 
Scenariusz nr 1

Grupa : 3-4  latki

Prowadząca:  Elwira Ostrowska

Temat zajęcia: Ruch to zdrowie - ćwiczenia i zabawy z czterema porami roku.

Cele ogólne:

- zachęcenie do aktywności ruchowej i uprawiania sportu;
- kształtowanie postawy prozdrowotnej;
- uświadomienie roli ruchu szczególnie na świeżym powietrzu;
- wzbogacenie wiadomości na temat sportów uprawianych w poszczególnych porach roku;

Cele szczegółowe operacyjne:
Dziecko:
- przyzwyczaja się do zdrowego trybu życia;
- wie, że ruch to zdrowie i jakie przynosi korzyści;
- podejmuje spontaniczne zabawy ruchowe;
- porusza sie prawidłowo, zachowując równowagę w czasie chodzenia, biegania, podskakiwania;
- przyjmuje prawidłową pozycję w siadzie płaskim, w przysiadzie ze skrzyżowanymi nogami, na krzesełku;
- korzysta ze sprzętów, przyborów przeznaczonych dla najmłodszych dzieci;
- biega swobodnie do przodu, po obwodzie koła , w wyznaczonym kierunku, do określonnego celu i zatrzymuje się na sygnał;
- zna różne rodzaje sportu, które można uprawiać w różnych porach roku;
- składa obrazek z 4 części;
- dostosowuje ubiór do pogody i odpowiednio do pory roku;
- reaguje adekwatnie do muzyki i porusza się w jej rytmie;
- chętnie uczestniczy w różnych formach ruchu i z radością podejmuje działania proponowane przez nauczyciela ;
- rozwija świadomość własnego ciała, dzieli się przestrzenią z innymi;
- szybko reaguje na sygnały słowne i dźwiękowe

Podstawa programowa
obszar 5
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) dba o swoje zdrowie;
2) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miare swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
3) uczestniczy w zajeciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej;

Metody:

  • czynne – zadania stawiane do wykonania,  zabawy z elementem ruchu, składanie obrazka z części;
  • słowne -  zagadki, wiersze, rozmowa, instruktaż n-lki;
  • oglądowe - obrazki przedstawiające różne rodzaje sportów, pory roku, części garderoby
  • aktywizujące


Formy:
- zbiorowa;
- indywidualna

Środki dydaktyczne: na sztalugach 4 ilustracje przedstawiające pory roku, obrazki przedstawiające rodzaje sportów oraz zabawy dzieci; tekst wiersza  " Ruch z misiem";  przybory gimnastyczne: piłeczki, kosz, laski, tunel, ławeczka gimnastyczna, woreczki, obręcze płaskie, pachołki, kolorowe chustki; koperty z elementami piłka z 4 części; tablice magnatyczne z chłopcem i częściami garderoby; emblematy dla dzieci z napisem "WSPANIALE", nagrania CD: "Marsz", "Wszyscy są", "Poranek" Griega", muzyka relaksacyjna Zamfira, muzyka pedagogiki zabawy "Klanza".

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.Wejście do przewietrzonej sali przy piosence „Maszeruję w koło”. Dzieci wchodzą kolejno jedno za drugim poruszając się po obwodzie koła.

Marsz,marsz,maszeruje w koło
Marsz,marsz,bardzo mi wesoło
Marsz,marsz nogi mnie słuchają
Nagle stop: odpoczywają. Liczymy do czterech raz, dwa, trzy, cztery.    2x

2. Muzyczne powitanie

 „Wszyscy są, witam Was zaczynamy już czas, jestem ja jesteś ty, raz, dwa, trzy.

3. Kosz z przedmiotami.Zabawa "Co kryje kosz?"

Dzieci siadają w kole w siadzie skrzyżnym.Wybrane dzieci wyjmują z kosza przedmioty, które są pod przykryciem i nazywają: woreczek, laska, piłka, szarfa itp.

- Do czego służą te przedmioty?
- Dlaczego warto ćwiczyć?
- Czy ruch jest potrzebny?
- Gdzie możemy ćwiczyć?

4.Gimnastyka, „ Rób to co ja”. Wszyscy wstają.
- Róbcie to co ja (n-lka pokazuje różne ruchy np. wymachy ramion, klaszcze pod kolanem, robi przysiady, rozluźnia dłonie itp.) dzieci naśladują.

 Gimnastyka,gimnastyka to podstawa,
 sport dla dzieci ważna sprawa
 W górę ręce, w bok
 Krok do przodu i hop.

5.Zabawa "Tak – Nie" - ćwiczenie głowy przy piosence:

Głowa mówi tak, tak, tak
Głowa mówi nie, nie, nie
Moja głowa wesoło kręci się, moja głowa wesoło kręci się
Tak, tak, tak,
Nie, nie, nie
Moja głowa wesoło kręci się.

6.Dyscypliny sportowe – Wiecie jak bardzo ważny jest ruch, gimnastyka. Tu dowiemy się jakie sporty możemy uprawiać:
  (nauczycielka zaprasza dzieci do tablicy)

 „ Ruch z misiem”   wiersz
Zamiast siedzieć przed ekranem
I grać wiecznie w gry te same
Zmień tryb życia na sportowy
Świat się stanie kolorowy.
Warto czasem iść na basen
Lub rowerem ruszyć w trasę
Czeka bramka, piłka, kort
Uprawiajmy razem sport.

Dzieci nazywają różne dziedziny sportu np. jazda na rowerze, skakanie na skakance, gra w piłkę, jazda na sankach, hokej na lodzie, zabawy na placu zabaw itp.

7.To już koniec siedzenia, czas wyruszyć na ćwiczenia!

Każde dziecko dostaje piłeczkę. Dzieci chodzą po sali,przekładają piłkę z ręki do ręki dookoła siebie, pod kolanem, turlają piłkę z ręki do ręki, a na przerwę w muzyce celują do kosza.  

8. WIOSNA
Dzieci siadają przed pierwszą planszą. N-lka odsłania. Dzieci odgadują co to za pora roku.
- WIOSNA
- Jakie sporty możemy uprawiać wiosną. (Dzieci wymieniają.)
- Ja zapraszam was do zabawy „Słonko wschodzi, słonko zachodzi”. Dzieci otrzymują szarfy w połowie żółte i w połowie niebieskie.   
Poruszają się do melodii  "Poranek Griega wg instruktażu n-lki. Na przerwę w muzyce i hasło n-lki „Słonko zachodzi” dzieci dobierają się parami i stają słonko z tyłu ,chmurka z przodu; na zapowiedź "słonko wschodzi” stają słonko z przodu, chmurka z tyłu.

9. LATO
(Dzieci rozpoznają kolejną pore roku)
- W co możemy bawić się latem?
Dzieci wymieniają.
-  Latem lubimy wędrować, spacerować, więc zapraszam was na wędrówkę.  
Przejście przez tunel, powrót po ławeczce.

- Lubimy również jeździć na rowerze   
Dzieci otrzymują laski / kierownica/ i naśladują jazdę na rowerze do melodii.

- Lubimy pływać łódką po wodzie (nagranie CD)

- Lubimy przebywać i spacerować tam gdzie kwitną kwiaty / chustki/  nagranie CD muzyka z pedagogiki zabawy.

10. JESIEŃ
( Dzieci rozpoznaja porę roku)
- Jakie sporty uprawiamy jesienią?
Dzieci wymieniają.
- Zabawa "Skoki przez kałuże"( rozłożone obręcze), przejście po kamieniach (rozrzucone woreczki).

11. ZIMA
(Dzieci rozpoznają porę roku)
-  Zabawa " Kotki i choinki "
Czworakowanie wokół  i miedzy pachołkami. Na sygnał wspinają się na choinkę do góry i schodzą w dół.

12. Relaksacja i odpoczynek. (w tle muzyka relaksacyjna Zamfira).

Bardzo ważny jest ruch dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia,ale przy tym bardzo ważny jest odpoczynek, odprężenie, wyciszenie, spokojny oddech.
Dzieci przechodzą do leżenia na plecach, zamykają oczy, n-lka wprowadza w stan odprężenia poprzez opowieść ruchową, następnie przechodzą do siadu skrzyżnego i ćwiczą spokojne wdechy i wydechy.

13. Praca przy stoliku - składanie piłki z 4 części i naklejanie na kartkę.

14. Ubieramy się na wiosenny spacer - praca z obrazkiem.

Przed dziećmi znajdują się 2 tablice magnetyczne. Na jednej plansza z chłopcem, na drugiej części garderoby. Dzieci dokonują wyboru odzieży odpowiednio do pogody i pory roku, ubierają chłopca.

15. Przyznanie dzieciom odznak „WSPANIALE” za aktywny udział i zaangażowanie w zajęciu.
Nauczyciel zachęca dzieci do aktywności fizycznej.
Stare polskie przysłowie mówi, że sport to zdrowie, dlatego warto od młodych lat być aktywnym fizycznie. Ruch zapobiega otyłości, wzmacnia odporność organizmu, uczy gry w zespole i zdrowej rywalizacji. Dzieci regularnie uprawiające sport, są nie tylko zdrowsze, ale także bardziej pewne siebie i lepiej radzą sobie z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami.

 

Opracowała :Elwira Ostrowska


Scenariusz nr 2

Grupa: 5-latki

Temat: Aktywny wypoczynek

 Cele ogólne:
- Zwrócenie uwagi dzieciom na fakt iż zdrowie to najważniejsza rzecz dla każdego człowieka
- Uświadomienie wagi aktywnego wypoczynku i jego związku ze zdrowiem
- Umiejętność współpracy w grupie
- Możliwość wypowiadania się na forum grupy
 
Cele operacyjne:dziecko:
- chętnie podejmuje wspólne zadania kierowane do grupy
- podejmuje czynny udział w zabawach ruchowych
- odczuwa radość z podjętych działań
- współpracuje z grupą
- przestrzega zasad bezpieczeństwa, które wcześniej poznał

 

Metody:
-słowne: rozmowa, zagadki
-czynne: zabawy ruchowe, pantomima, wykonanie plakatu
-aktywizujące: „burza mózgów”

Formy:
- Zbiorowa, grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne:
zagadki o tematyce sportowej, płyta cd z piosenkami: „Szumią trawy”, „Jadą rowery”, ilustracje przedstawiające aktywność ruchową dzieci, dyscypliny sportowe, rekwizyty potrzebne do uprawiania tych dyscyplin, przedmioty potrzebne do wykonania plakatu – piłki, papier, flamastry, kartki z imionami dzieci, klej, kolorowe kółka, emblemat uśmiechniętej buźki, napisy: Ruch to zdrowie, Aktywny wypoczynek.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.Powitanie piosenką, zabawa w kole:
„Szumią trawy, pachną kwiatki,
idą drogą dwa niedźwiadki.
Jeden miś drugi miś,
kto chce razem z nami iść?

2.Rozwiązanie zagadek słownych czytanych przez nauczyciela:

Skoki, biegi, gimnastyka
wspólną nazwę mają.
Jakie je wszystkie razem
ludzie nazywają?
(sport)

Aż do zmierzchu,
już od brzasku, po chodniku, parku, lasku,
po alejce i po skwerze
lubię jeździć na …
(rowerze)

Zawodnicy na głowy,
czepki zakładają.
Rękami i nogami
w wodzie poruszają.
(basen)

Jest lekkie okrągłe
i do nadmuchania.
Przyda się każdemu
w nauce pływania.
(koło ratunkowe)

Chcesz popływać po jeziorze?
Z wiatrem iść w zawody możesz!
Gdy ma żagiel albo wiosła,
będzie cię po fali niosła.
(łódka)

Postaw na niej jedną nogę,
a natychmiast rusza w drogę.
(hulajnoga)

Głośno się turla po ulicy,
ta hulajnoga bez kierownicy.
(deskorolka)

Jakie kółka przypniesz do nóg,
byś się turlać na nich mógł?
(wrotki)

Mała deseczka na długim sznurze,
raz jesteś na dole, raz jesteś w górze.
(huśtawka)

Gdy ja bijesz, to nie płacze,
ale wesoło do góry skacze.
(piłka)

Końce jej ujmę w ręce,
co podskoczę, to się kręcę,
pod stopami i nad głową
ona śmiga wciąż na nowo.
(skakanka)
 
Co wolno rzucać, kopać, cisnąć,
bo nawet jak upadnie,
zamiast się potłuc lub rozprysnąć,
jeszcze podskoczy ładnie?
(piłka)

3.Burza mózgów:
- jak przedszkolaki spędzają wolny czas?
- co to znaczy aktywny i bezpieczny wypoczynek?
- jakie znamy sporty które są bezpieczne dla dzieci?
- z kim i gdzie możecie spędzać aktywnie czas wolny?
- co jest nam potrzebne by uprawiać sport/do zabaw ruchowych?
- dlaczego trzeba wypoczywać aktywnie?
- co znaczy zdanie: „ruch to zdrowie”?

4.Praca z obrazkiem z elementami pantomimy - nazwanie zabaw i dyscyplin przedstawionych na obrazkach, jakie są potrzebne akcesoria? Chętne dzieci prezentują ruchem daną dyscyplinę. Ilustracje przedstawiają różne sposoby spędzania wolnego czasu, dyscypliny sportowe znane dzieciom.

5.Zabawa ruchowa połączona ze śpiewem piosenki „Jadą rowery” i naśladowanie jazdy na rowerze.
Przypomnienie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze. Pomoce: kolorowe koła.
 
1.Jadą rowery, kręcą się koła
Nad nami cicho gwiżdże wiatr,
wielka wyprawa dzisiaj wesoła  
jedziemy dalej, dalej w świat.
Ref. Na rowerze, na rowerze  
trzeba jeździć jak należy  
na rowerze, na rowerze  
dzyń, dzyń, dzyń.
 
2.Jadą rowery ścieżką zieleni
przez łąkę, pole w jasny dzień
leśny strumyczek w słońcu się mieni,
wysokie drzewa dają cień.
Ref. Na rowerze, na rowerze
trzeba jeździć jak należy
na rowerze, na rowerze
dzyń, dzyń, dzyń.
 
6.Podsumowanie: swobodne wypowiedzi dzieci na temat: Jak uważacie czy to prawda, że RUCH TO ZDROWIE?
Dzieci wspólnie tworzą plakat – piłkę, na której nauczyciel zapisuje pomysły dzieci, ulubione sporty, sposoby na spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny. Dzieci składają swoje podpisy w formie swoich imion wydrukowanych na kartce i przyklejają pod swoimi pomysłami. Plakat umieszczamy na tablicy z napisem „Ruch to zdrowie”.

7. Pożegnanie iskierką.

Opracowała: Małgorzata Bargiel