Obszar nr 6

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia (przedszkole współpracujące z biblioteką).

 

W ramach akcji "Ćwiczyć każdy może" nasze przedszkole we współpracy z Biblioteką Miejską w Sandomierzu zorganizowało konkurs plastyczny dla dzieci pt: „ĆWICZYĆ I BAWIĆ SIĘ BEZPIECZNIE KAŻDY MOŻE”.
Panie bibliotekarki aktywnie włączyły się poprzez systematyczne czytanie dzieciom wybranych bajek, o tematyce zdrowia, bezpieczeństwa, aktywnego wypoczynku, uprawiania sportu. Największe zainteresowanie dzieci wzbudziły zmagania sportowe bohaterów bajki pt. "Mistrz sportu" z serii "Wilk i zając" F.S. Kamov, A.E.Kurliandskij, A.I.Chajt.

Zorganizowany konkurs został przeprowadzony w dniach od 3-14 marca 2014 roku, wzięły w nim udział chętne przedszkolaki w wieku od 3 do 6 lat, technika wykonania prac była dowolna, format A4. Wpłynęło 24 prace konkursowe. Wykonane prace zostały zaprezentowane w holu naszego przedszkola oraz w Bibliotece Miejskiej Oddział dla dzieci, gdzie mogły być dostępne dla szerszej społeczności lokalnej.

Celem konkursu było:
- propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego trybu życia;
- kształtowanie postaw warunkujących bezpieczeństwo podczas zabaw;
- poznanie bezpiecznych zabaw i sposobów  na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu;
- rozwijanie wrażliwości i umiejetności plastycznych dzieci.

Przeprowadzony konkurs miał na celu zainteresowanie tematem bezpieczeństwa oraz podkreślenie znaczenia ruchu i aktywności fizycznej dzieci i dorosłych. Dzięki temu konkursowi dzieci odzwierciedliły swoje doświadczenia nabyte w przedszkolu, w domu rodzinnym na temat aktywnego spędzania czasu oraz zdrowej i bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu i nie tylko. Prezentowane prace konkursowe dostarczyły innym dzieciom oraz rodzicom pomysłów na aktywne i bezpieczne zabawy.

Formami aktywności ruchowej przedstawionymi w pracach konkursowych  dzieci były:
-bezpieczna jazda na rolkach z kaskiem na głowie i ochraniaczami na kolana,
-jazda konno przy asekuracji trenera,
-uprawiany przez dzieci sport - karate, podnoszenie ciężarków, taniec,
-bezpieczna jazda na rowerach z kaskami na głowie,na wyznaczonych ścieżkach rowerowych,
-jazda na nartach,
-zabawy ruchowe na świeżym powietrzu na łonie natury z rodziną.
Ocenie podlegała nie tylko estetyka prac, ale pomysłowość i kreatywność.
Komisja konkursowa w składzie: Agata Hajduk, Anna Bokwa, Barbara Chmielewska po długich naradach wyłoniła 5 zwycięzców, których prace wyróżniały się spośród innych ciekawymi, bezpiecznymi i aktywnymi propozycjami spędzania czasu.

Nagrody główne otrzymali:
1. Małgosia Dziura grupa "Słoneczka"
2. Milenka Błajszczak grupa "Motylki"
3. Kubuś Gorczyca  grupa "Misie"
4. Hania Bury grupa "Zajączki"
5. Julek Stępień grupa "Zajączki".

Dodatkowo zostały wyróżnione wszystkie prace konkursowe, których autorzy otrzymali również nagrody. W naszym konkursie  nie było przegranych. Każdy uczestnik  przygotowując pracę plastyczną zdobył bezcenną wiedzę na temat zasad bezpiecznej zabawy i wniósł wkład na rzecz promowania sportu oraz aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. zobacz zdjęcia!

REGULMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ĆWICZYĆ I BAWIĆ SIĘ BEZPIECZNIE KAŻDY MOŻE”.
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe nr 3 w Sandomierzu we współpracy z Biblioteką Miejską Oddział dla dzieci w Sandomierzu.

2. Celem konkursu jest:

 • propagowanie aktywnosci ruchowej i zdrowego trybu życia;
 • kształtowanie postaw warunkujących bezpieczeństwo podczas zabaw;
 • poznanie bezpiecznych zabaw i sposobów  na aktywne spędznie czasu na świeżym powietrzu;
 • rozwijanie wrażliwości i umiejetności plastycznych dzieci.


3. Osobą odpowiedzialną do udzielania informacji na temat konkursu jest p. Anna Bokwa.
4. Założenia Organizacyjne:  

 • Prace powinny odnosić się do zdrowego i bezpiecznego  spędzania czasu lub zdrowej i bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu;
 • W konkursie mogą brać udział chętne dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczające do Przedszkola Samorządowego nr 3 w Sandomierzu;
 • Uczestnicy konkursu wykonują 1 pracę w formacie A4 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi: rysowanie, malowanie, wycinanie, wydzieranie, wyklejanie;
 • Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz nazwą grupy do której uczęszcza dane dziecko;                
 • Konkurs trwać będzie od 3 do 14 marca 2014 roku;
 • wykonane prace należy składać  do p. Anny Bokwy z Oddziału I;         
 • prace konkursowe zostaną zaprezentowane w holu przedszkola oraz w bibliotece;                                  
 • Zwycięzców konkursu wyłoni powołana w tym celu komisja konkursowa;                                 
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa oraz nagrody.