Przedszkolak - Sandomierzanin - Polak

W naszym przedszkolu realizowany program autorski dla dzieci w wieku z zakresu edukacji regionalnej „Przedszkolak – Sandomierzanin – Polak” opracowany przez nauczycielkę Danutę Łatkę.
Program ten poszerza treści zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i daje dzieciom możliwość kształtowanie poczucia przynależności do społeczności przedszkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju. W wieku przedszkolnym tworzy się poczucie przynależności narodowej związanej z językiem i kulturą. Wrażliwość małych dzieci sprawia, że chłoną owe obrazy, kształty, barwy, zapachy i dźwięki w sposób niebywale intensywny. Przeżycia emocjonalne utrwalone w dzieciństwie a przywołane w pamięci, po latach spowodują, że dzieci odkryją uroki miejsc urodzenia, do których się tęskni i wraca.
Aby dzieci mogły przywiązać się do swojej "małej i dużej Ojczyzny", muszą ją dobrze poznać i poczuć jakie bogactwo tkwi w historii, tradycji i kulturze. Należy wzbogacać przeżycia dzieci, a jednocześnie umożliwiać poznanie ziemi rodzinnej.
Przedszkole jest pierwszym ogniwem edukacji. Dzieci nie muszą zrozumieć i zapamiętać wszystkiego. Nasze oddziaływania edukacyjne mają polegać przede wszystkim na tym, by poruszyć serce dziecka, rozbudzić w nim zainteresowanie i chęć poznawania, dzięki któremu w dziecku ukształtuje się własna tożsamość lokalna i narodowa. Poprzez edukację regionalną:
- rozbudzamy naturalną wrażliwość dziecka;
- uczymy przywiązania do własnej rodziny;
- zapoznajemy z miejscowością, w której mieszka;
- przybliżamy historię i tradycje regionu;
- stwarzamy okazję do kontaktu z wytworami kultury i sztuki ludowej.
Opracowany program jest rezultatem kilkuletnich doświadczeń. Będzie on realizowany podczas zajęć dydaktycznych i wychowawczych oraz zabaw organizowanych.

Program regionalny jest zgodny z nową Podstawa programową wychowania przedszkolnego z 14 lutego 2017r. (Dz.U. 24 lutego 2017 r.; poz. 356)