Słucham-Opowiadam-Recytuję-Tworzę

Od tego roku szkolnego w naszym przedszkolu realizowana innowacja programowa dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu rozwijania zainteresowań czytelniczych „Słucham – Opowiadam – Recytuję - Tworzę” opracowany przez nauczycielkę Jolantę Sieradzką.
Program ten poszerza treści zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i daje dzieciom możliwość rozwoju ma na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych dziecka zaspokajających potrzebę miłości, przynależności, bezpieczeństwa. Jest to potrzebne także dorosłym. Rozwijanie i podtrzymywanie zainteresowań czytelniczych poprzez dobór odpowiedniej literatury, organizowanie wystawek książek, wskazywanie na ich wartość jako źródła wiadomości z różnych dziedzin, uczestnictwo w przedstawieniach i konkursach inspirowanych dziecięcą literaturą jest rolą nie tylko nauczycieli ale także Rodziców. Program zawiera cztery bloki tematyczne;

 

  • Witamy się z książką.
  • Czytamy razem.
  • Kto dla nas pisał?
  • Jesteśmy twórcami.

 

Realizacja tego programu umożliwi małemu czytelnikowi poznanie wartości literatury, nauczy koncentracji uwagi, skonsoliduje środowisko przedszkolne, rodzinne, lokalne. Stworzy warunki do wspólnych działań plastycznych, muzycznych, teatralnych.

Opracowana innowacja jest rezultatem kilkuletnich doświadczeń. Będzie ona realizowana podczas zajęć dydaktycznychi wychowawczych oraz zabaw organizowanych, a także uroczystości i konkursów. Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 dokonano zmian w innowacji „Słucham – opowiadam – tworzę” w zakresie podstawy programowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, która weszła w życie z dniem 1 września.