Nasze przedszkole

roku szkolnym 2018/2019 w grupie Jeżyki – 6-latki edukacja będzie oparta o program „Rozwój – Wychowanie – Edukacja” Anny Stalmach-Tkacz i Kariny Muchy, wyd. Nowa Era.


Program opisuje sposoby rozwijania umiejętności uczenia się dzieci oraz metody wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego zgodnie z najnowszą wiedzą z zakresu psychologii emocji i motywacji, dostarcza rozwiązań w zakresie indywidualizacji pracy z dzieckiem, w tym również przez pryzmat włączania domu rodzinnego w wychowanie, profilaktykę i edukację małego dziecka. Program jest zgodny z obowiązującymi przepisami.


Cele i zadania edukacyjne są określone – zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego – w czterech sferach: fizycznej, emocjonalnej, społecznej, poznawczej. Cele i zadania edukacyjne wskazują, dokąd prowadzimy dzieci, kim chcemy, żeby były. Określenie celów zgodnie z założeniami psychologii rozwojowej, która wyróżnia poziomy rozwoju: fizyczny, emocjonalno-społeczny i poznawczy, wpisuje się w skuteczność realizacji wszelkich zamierzeń.